അടിമാലി ∙ ചിത്തിരപുരം ഗവ ഹൈസ്കൂളിൽ എച്ച്എസ്ടി ഹിന്ദി വിഷയത്തിൽ താൽക്കാലിക അധ്യാപക ഒഴിവുണ്ട്. അഭിമുഖം 23ന് 10ന് സ്കൂൾ ഓഫിസിൽ നടക്കും

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here