തിരുവനന്തപുരം :സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പിലെ മരുന്ന് പരിശോധനാ ലബോറട്ടറികളിൽ നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയിൽ നവംബർ മാസത്തിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതായി കണ്ടെത്തിയ താഴെ പറയുന്ന മരുന്നു ബാച്ചുകളുടെ വിതരണവും വിൽപ്പനയും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചു.  ഈ മരുന്നുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുള്ള വ്യാപാരികളും ആശുപത്രികളും അവ തിരികെ വിതരണക്കാരന് നൽകി വിശദാംശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ജില്ലാ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ അധികാരികളെ അറിയിക്കണമെന്ന് സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.  മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉല്പാദകർ, ബാച്ച് നമ്പർ, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ.

           MONTEVAC-L Tablets (Montelukast & Levocetirizine Dihydrochloride Tablets IP ,       Sanctus Global formulations Ltd., Khasra no. 587/588, village kunjhal, Backside Jharmajri, Tehsil – Baddi, Dist. Solan (H.P) 174 103,       2301084, 01/2023, 12/2024.

           Metblok XL 50 (Metoprolol Succinate Extended Release Tablets IP), Sano Cito Therapeutic Inc,Vill. Loharan P.O, Ghatti, Solan – 173 211 (Hp),    SB-3883        , 05/2023, 04/2025.

           STARACE 2.5 (Ramipril Tablets IP 2.5 mg)        Ind- Swift Ltd, Industrial Growth Centre, Phase 1, Samba -184 121 (J&K), SFSID301, 04/2023, 03/2025.

           Gabapentin Tablets IP 100mg (Gabimax) , Apple Formulations Pvt. Ltd., Plot No. 208, Kishanpur, Roorkee -247 667 (UK), GB-2302,       06/2023,       05/2025.

           Loripam-2 (LORAZEPAM Tablets IP)       Hiral Labs Ltd., Sisona, Nr. Bhagwanpur, Roorkee, Uttarakhand – 247631, T230553,    04/2023,       03/2025.

           Clopidogrel and Aspirin Capsules (75mg/150mg) Mascot Health Series Pvt. Ltd.,Plot No. 79,80. IIE. SIDCUL, Haridwar – 249 403,  MC221207,     12/2022        , 11/2024

           Glycoment (Metformin Hydrochloride Tablets IP 500mg),         USV Private Limited, Plot No. 6&7E. HPSIDC, Indl. Area. Baddi. Distt. Solan. Himachal Pradesh – 173 205,        28024355, 06/2023, 05/2026.

           Cetirizine Syrup IP (Novahist Syrup)      Yacca Life Sciences Pvt Ltd..156. Raipur. Bhagwanpur. Roorkee – 247 661(UK),   2YKL022,       11/2022,       10/2024.

           Glimepiride Tabletes IP (2mg)     Regent Ajanta Biotech, 86-87, Village Makhiyali Dundi, Peerpura Road, Roorkee – 247 667 (UK),      PRT2208-08,   08/2022,       07/2024.

           Atorvastatin Calcium 10mg Tablets IP  Atory-10 Pharmaroots Healthcare, Khasra No.411, Village Tipara P.O, Barotiwala, Tehsil Baddi, Dist. Solan- HP, PT30658,     04/2023,       03/2025.

           Atorvastatin Tablets IP 10mg      CMG Biotech Pvt. Ltd., 58, Industrial Area, Phase – III, Sansarpur Terrace, H.P – 176501, CT22231592,    02/2023,       01/2025.

           Bromhexine Hydrochloride, Terbutaline Sulphate Guaiphenesin & Menthol syrup       Wings Biotech LLP, 43&44, HPSIDC, Ind. Area. Baddi-173205 (H.P),       TBGS – 1015,   02/2023,       01/2025.

           Amoxycillin &      Pottassium Clavulanate Tablets IP CLAVPARK – 625 Park Pharmaceuticals, Vill. Kalujhanda, Near Nanakpur, Teh. Baddi, Distt. Solan (H.P.) -174103.,        CHTB 3004, 02/2023   01/2025.

           Urgendol  P,   Tramadol Hydrochloride and Paracetamol Tablets        Win-Medicare Pvt. Ltd,

Modipuram – 250110, U.P, India       N0502, 11/2022,       10/2025.

           Clonidine Tablets IP (100 mcg)    Consern Pharma Limited, Focal Point, VPO Tibba,

Distt-Ludhiana – 141120 (Pb)  23CT0272, 03/2023, 02/2025.

           Levetiracetam Tablets IP 500mg, ( Levimic -500 ) Pharmaroots Healthcare, Khasra No.411, Village Tipara P.O, Barotiwala, Tehsil Baddi, Dist. Solan- HP        PT 31652, 06/2023, 05/2025.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here