തിരുവല്ല ∙ അഗ്രി ഹോർട്ടി കൾചറൽ സൊസൈറ്റിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നഗരസഭ മൈതാനിയിൽ നടന്നു വരുന്ന പുഷ്പോത്സവ് ഇനി മൂന്നുനാൾ കൂടി .മാവുകളുടെ ഒരു നീണ്ട നിര തന്നെ പുഷ്പമേളയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. കേസർ, ബേദാമി, രാജപുരി, ബംഗാനപള്ളി, സുവർണരേഖ,നാം ടോക്, ബ്ലാക്‌റോസ്, മിയസാക്കി, ബാനാനമംഗോ, തുടങ്ങി 50  വൃത്യസ്ഥ മാവിൻ തൈകൾ, ആറുമാസം കൊണ്ടു കായ്ക്കുന്ന ആയുർ ജാക്ക് പ്ലാവ് രണ്ടു കൊല്ലം കൊണ്ട് കയ്ക്കുന്ന ഗംഗ ബോണ്ടം തെങ്ങിൻ തൈകൾ തുടങ്ങി നിരവധി വിദേശിയും സ്വദേശിയുമായ ഫലവൃക്ഷതൈകൾ ആണ് മേളയിൽ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.പുഷ്പമേളയിൽ ഇന്ന്
6:30 – കലാസന്ധ്യ . ഉദ്ഘാടനം ചീഫ് വിപ്പ് എൻ. ജയരാജ്

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here