ഇടുക്കി: ദേവികുളം ഐ.സി.ഡി.എസ് പ്രോജക്ട് പരിധിയിലുളള 49 അങ്കണവാടികളില്‍ അങ്കണവാടി പ്രീ സ്‌കൂള്‍ എജ്യുക്കേഷന്‍ കിറ്റിന് ടെന്‍ഡര്‍ ക്ഷണിച്ചു. ജി.എസ്.റ്റി രജിസ്‌ട്രേഷനുളള വ്യക്തികള്‍, സ്ഥാപനങ്ങള്‍ എന്നിവര്‍ക്ക് മുദ്രവെച്ച കവറില്‍ അപേക്ഷിക്കാം. ഫോം വില്‍ക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 7 ന് പകല്‍ 12.30. അന്നേ ദിവസം പകല്‍ 2 മണി വരെ ടെന്‍ഡര്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതും 3 മണിക്ക് തുറന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതുമാണ്. ടെന്‍ഡറില്‍ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളും സ്ഥാപനങ്ങളും ബ്ലോക്ക് തല പ്രൊക്വയര്‍മെന്റ് കമ്മറ്റി മുമ്പാകെ സാമ്പിളുകള്‍ ഹാജരാക്കണം. വാങ്ങുന്ന സാധനങ്ങള്‍ ടെന്‍ഡറില്‍ പറഞ്ഞിട്ടുളള സവിശേഷതകള്‍, അളവ്, വില എന്നിവക്കനുസൃതമായിരിക്കണം. കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍: 04865 265550.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here