ന്യൂഡൽഹി: കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വാർത്താ ചാനലായ ഡി.ഡി. ന്യൂസിന്റെ ലോഗോയുടെ നിറം കാവിയാക്കി. ചാനലിന്റെ പുതിയ സ്റ്റുഡിയോ
ലോഞ്ചിനൊപ്പമാണ് ദൂരദർശൻ ലോ​ഗോയുടെ നിറംമാറ്റിയത്. നേരത്തേ ചുവപ്പായിരുന്നു
ഡിഡി ന്യൂസിന്റെ ലോ​ഗോയുടെ നിറം. മാറ്റം ലോഗോയിൽ മാത്രമാണെന്നും മൂല്യങ്ങൾ
തുടരുമെന്നും ദൂരദർശൻ വ്യക്തമാക്കി.
ഇതുസംബന്ധിച്ച് വിവരിക്കുന്ന വീഡിയോ സാമൂഹിക മാധ്യമമായ എക്‌സിൽ
പങ്കുവെച്ചു. ‘മൂല്യങ്ങൾ അതുപോലെത്തന്നെ തുടരും. പുതിയ രൂപത്തിൽ ഞങ്ങളെ
ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. മുൻപെങ്ങുമില്ലാത്ത വിധമുള്ള വാർത്താ യാത്രയ്ക്ക്
തയ്യാറാകൂ… ഏറ്റവും പുതിയ ഡി.ഡി. വാർത്തകൾ അനുഭവിക്കൂ’-പോസ്റ്റിൽ ഡി.ഡി.
ന്യൂസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here